Uşaq Adlar QIZ ADLARI OĞLAN ADLARIı Azerbaijanian children's name.htm 1

Uşaq Adlar QIZ ADLARI OĞLAN ADLARIı

Azerbaijan Links - TODAY

AZlink.info - All information about Azerbaijan. The unique resource accessed every day by thousands

of Azerbaijanies from all over the world to find Azerbaijan ...
www.azlink.info

info@azlink.info

                                                                                                                                            

 

         Uşaqlara nağılar   1-Iki ayi balas: Dinlə    2-Bocek : Dinlə   3-Sen niye aglayirsan: Dinlə    4-cik-cik :Dinlə

Uşaq Adları

QIZ ADLARI
OĞLAN ADLARI
 Açangül 
 Ağgün 
 Ağsu 
 Ajda 
 Aksu 
 Alagöz 
 Alaquş 
 Algül 
 Algün 
 Alma 
 Altın 
 Arı 
 Arısu 
 Aybäniz 
 Aybeniz 
 Ayca 
 Ayça 
 Aycan 
 Ayçiçäk 
 Aycıl 
 Ayçıl 
 Ayda 
 Aydan 
 Aydäniz 
 Aydeniz 
 Aygül 
 Aygülär 
 Aygün 
 Ayişıq 
 Ayla 
 Ayna 
 Aynaz 
 Aypara 
 Ayqaş  
 Aysan 
 Aysel 
 Aysevim 
 Aysu 
 Aysuda 
 Ayşän 
 Ayşin 
 Aytäk 
 Azär  
 Azer 
 Baldan 
 Balım 
 Ballı 
 Balqız 
 Başaran 
 Bilän 
 Burcu 
 Burla
 Candan 
 Ceyran 
 Cici 
 Çağala 
 Çiçäk 
 Çıldıran 
 Çilän 
 Çiläyä 
 Çiläyäk 
 Çimnaz 
 Çolpan 
 Dadlı 
 Dalğa 
 Dalqa 
 Dan  
 Tan 
 Dangülü 
 Tangülü 
 Dansu 
 Tansu 
 Danulduzu 
 Tanyıldız 
 Demet 
 Däniz 
 Deniz 
 Dildärän 
 Dilman  
 Dilmanc 
 Durna 
 Duru 
 Duyğu 
 Duyğun 
 Elagöz 
 Elin 
 Elma 
 Elnaz 
 Emel 
 Äsängül 
 Esengül 
 Gälin 
 Gülay 
 Gülnar 
 Gülbahar 
 Gülçiçäk 
 Güldärän 
 Güldäniz 
 Gülgöz 
 Gülgün 
 Gülnaz
 Gülsabah 
 Gülsevän 
 Gülsevär 
 Gültäkin 
 Gülüm 
 Gülän 
 Gülär 
 Güldän 
 Günel 
 Günäş 
 Göyçäk 
 Gözdä 
 Göydäniz 
 Hulu 
 Hülya 
 İnci 
 İncäbel 
 İpäk 
 İstäk 
 İşıq 
 Käklik 
 Könül 
 Laçın 
 Linet 
 Maral 
 Mingül 
 Minnaz 
 Nargilä 
 Nazlı 
 Nazlıgül 
 Nurgen 
 Nükhet 
 Olcay 
 Özlem 
 Parla 
 Parlaq 
 Parlar 
 Permin 
 Reyhan 
 Qaraqöz 
 Qälämqaş 
 Sanaz 
 Seda 
 Sel 
 Selcan  
 Sevda 
 Sevgi 
 Sevgin 
 Sevil 
 Sevim 
 Sevimgül 
 Sevin 
 Sevinc
 Sevingül 
 Sevnaz 
 Sezen 
 Sezän 
 Sibel 
 Solmaz 
 Sona 
 Sonay 
 Songül 
 Su 
 Suay 
 Susan 
 Süsän 
 Süzän 
 Sähär 
 Sönmäz 
 Sözän 
 Şahsenem 
 Şahsänäm 
 Şaylan 
 Şälalä 
 Tamay  
 Tamgül 
 Tansu 
 Telli 
 Tärlan 
 Tuğçe 
 Tuğçä 
 Turan 
 Turna 
 Tülü 
 Ulcay 
 Ulduz 
 Ülkär 
 Varlıq 
 Xatın 
 Hatın 
 Xatun 
 Hatun 
 Xumar 
 Humar 
 Yazgülü 
 Yazın 
 Zara 
 Zühal 
 Zühäl
 Adıgözäl 
 Afşar  
 Alov 
 Alp 
 Alparsalan 
 Alpay  
 Alper  
 Alpär  
 Alqoç 
 Altay 
 Akşin 
 Anar 
 Aral 
 Aran 
 Arat 
 Araz 
 Arçan  
 Arsalan 
 Arxar 
 Aqşin 
 Aslan 
 Aşan  
 Aşar 
 Aşğın 
 Atabäy 
 Atila 
 Avşar  
 Ayaz 
 Aydın 
 Aydäniz 
 Aylap  
 Ayman  
 Aykurt 
 Ayqurd  
 Aykut  
 Ayqut  
 Aysan 
 Aysu 
 Aytäkin 
 Azad 
 Azat 
 Azman  
 Azär  
 Azer 
 Balaş  
 Başar 
 Başarqan  
 Başdämir  
 Başqurd  
 Başkurt 
 Babäk  
 Babek 
 Baran
 Barış 
 Barım  
 Bartu  
 Batu  
 Bayram  
 Bulut 
 Batur 
 Bayandır 
 Baycan 
 Baydır  
 Baykam  
 Bayqam  
 Bayqır  
 Bayram 
 Baysu  
 Bäkdil 
 Bilän 
 Boran 
 Bozan  
 Budal  
 Bulud  
 Bulut 
 Bülent 
 Cem 
 Cengiz 
 Ceyhun 
 Coşğun 
 Coşkun 
 Coşqun  
 Çaşan  
 Çapar 
 Çarlan  
 Çayan  
 Çaymaz  
 Çarman  
 Çolpan 
 Dalğın 
 Dan  
 Tan 
 Danyeli  
 Tanyel 
 Danyeri  
 Tanyer 
 Danyol 
 Daşan  
 Daşar 
 Daşcan  
 Daşqın  
 Taşğın 
 Dayanc 
 Diribaş 
 Doğan  
 Düzgün
 Eldar 
 Eldäniz 
 Elhan 
 Elşad 
 Elxan  
 Erhan 
 Erkan 
 Ergin 
 Erin 
 Esen 
 Evin 
 Äsän  
 Ärgin 
 Ärxan 
 Güneş 
 Günäş 
 Gürhan 
 Gürkan 
 İldırım  
Yıldırım 
 İlqar 
 Kayahan 
 Laçın  
 Oday  
 Odman  
 Odqan  
 Odyax 
 Oğuz 
 Oktay 
 Olcay  
 Olcaytu 
 Orhan 
 Orman 
 Orxan 
 Otacı  
 Oxtay 
 Ozan 
 Özbäy  
 Özbek 
 Özcan 
 Pinar  
 Ramiz 
 Qaragilä 
 Qartal 
 Qayaxan 
 Qıbçaq 
 Kıpçak 
 Qızan 
 Qocaq 
 Qoçay 
 Qorxmaz 
 Qurtboğan 
 Qurtuluş

Sadiq 
 Sağbilgä  
 Sälcuq 
 Savalan 
 Sazaq 
 Selcan  
 Selgüc 
 Sähänd 
 Selcuk 
 Säncär 
 Särin 
 Sinan 
 Sonğur 
 Söner 
 Söngür 
 Sönmäz 
 Suat 
 Tarhan 
 Tarkan 
 Tarman  
 Tarxan 
 Taşcan 
 Taymaz 
 Teymur 
 Toğrul 
 Tuğrul 
 Turan 
 Tumac 
 Turağ  
 Turac 
 Tural 
 Ulduz  
 Yılduz 
 Ural 
 Üzeyir 
 Vurğun 
 Xaqan  
 Hakan 
 Xäzär 
 Hazer 
 Yağan 
 Yalçın 
 Yanar 
 Yarın 
 Yaşam 
 Yaşar 
 Yavuz 
 Yılmaz 
 Zülfü

A                                           www.azlink.info

Ad Cins Mənbə Məna
Abbas Kişi Ərəb Tutqun, qaşqabaqlı
Abdulla Kişi Ərəb Allahın qulu
Adil Kişi Ərəb Ədalət, insaf
Adıgözəl Kişi Azərbaycan elm, sənət, doğruluq
Afaq Qadın Azərbaycan Hündür, uca
Afət Qadın Azərbaycan Eşq, məhəbbət, sevgili
Aidə Qadın Fars Gəlir, mədaxil
Aişə Qadın Ərəb Yaşayan
Akif Kişi Ərəb Çalışqan, məqsədyönlü
Allahverdi Kişi Azərbaycan Allahın verdiyi pay
Almas Qadın Fars Yaraşıqlı, gözəl
Alxaz Kişi Azərbaycan Xüsusi, üstün, misilsiz
Alışan Kişi Azərbaycan Yanan, od tutan
Anar Kişi Azərbaycan Yada salar, xatırlar
Anna Qadın Yəhudi minnətdarlıq
Aqil Kişi Ərəb Ağıllı, dərrakəli
Arif Kişi Ərəb Bilən, xəbərdar
Artur Kişi Kelt Ayı kimi güclü
Aruz Kişi Azərbaycan Döyüşçü, igid, cəngavər
Arzu Qadın Azərbaycan Arzu, istək
Aslan Kişi Türk Hakimiyyət, əzəmət
Atilla Kişi Türk Fəth edən,ulu türk
Ayaz Kişi Azərbaycan Ağıllı, istedadlı
Aybəniz Qadın Azərbaycan Ay camallı, gözəl
Aydan Qadın Ərəb Mənfəət
Aydın Kişi Azərbaycan Aşkar, dəqiq, bəlli
Aygün Qadın Azərbaycan Gözəl, ismətli
Aylın Qadın Türk nur, işıq, parıltı
Ayna Qadın Azərbaycan Şəffaf, təmiz, güzgü
Aynur Qadın Azərbaycan Ay, nur
Aysun Qadın Azərbaycan Ay ,su
Aytən Qadın Türk Ayın yarısı
Azad Kişi Ərəb Asudə, sərbəst
Azər Kişi Azərbaycan Od, atəş
Ağa Kişi Azərbaycan Ulu, ağa, ilkin
Ağabaci Qadın Azərbaycan Ağa, ulu

B                                          www.azlink.info

Ad Cins Mənbə Məna
Bəhruz Kişi Fars Bəxtiyar
Babək Kişi Türk Ataman, sərkərdə
Badam Qadın Azərbaycan Dəyərli, gözəl, ləyaqətli
Banuçiçək Qadın Azərbaycan Yüksək, ali
Barat Qadın Fars Paklık, təmizlik
Bayram Kişi Türk Şənlik, bayram
Bədəl Kişi Fars Əvəz
Bəhram Kişi Azərbaycan Qalib gələn, qovan
Bəkir Kişi Fars İgid, ər
Bəsti Qadın Azərbaycan Kifayət
Bəxtiyar Kişi Azərbaycan Xoşbəxtlik, səadət
Bəyim Qadın Azərbaycan Xanım
Bəşir Kişi Fars Xoş xəbər gətirən, muştuluqçu
Budaq Kişi Türk Ailənin inkişafı, davamı

 C                                               www.azlink.info

Ad Cins Mənbə Məna
Cabbar Kişi Ərəb Qüdrətli, qadir
Cabir Kişi Ərəb Əziyyət verən, zülmkar
Cahangir Kişi Fars Dünyanı fəth edən
Cahid Kişi Ərəb Bilikli
Camal Kişi Ərəb Gözəllik, nəzakətli
Cavanşir Kişi Azərbaycan İgid, qəhrəman
Cavid Kişi Fars Əbədi, daim
Cavidan Kişi Azərbaycan güc, qüvvə
Cövdət Qadın Ərəb Üstünlük, keyfiyyət
Ceyla Qadın Svaxili Ata, övladının doğulmasından əziyyət çəkən
Ceyran Qadın Azərbaycan İncə, alagözlü, mülayim
Cəbrayıl Kişi Azərbaycan Allahın adamı
Cəfər Kişi Ərəb Kiçik çay, axar su
Cəlal Kişi Azərbaycan qorxusuz, iradəli, igid
Cəmilə Qadın Ərəb gözəl qəşəng
Cəmşid Kişi Ərəb Parıltı, nur, işıq
Cəvahir Kişi Ərəb Hal, əhval

Ç                                             www.azlink.info

Ad Cins Mənbə Məna
Çərkəz Qadın Türk Gözəl, incə
Çiçək Qadın Türk Gül, çiçək
Çimnaz Qadın Türk Naz, qəmzə
Çingiz Kişi Türk Dəniz

D                                            www.azlink.info

Ad Cins Mənbə Məna
Davud Kişi Azərbaycan Sevimli, əziz
Daşdəmir Kişi Azərbaycan Zireh, üstün, möhkəm
Dəniz Qadın Azərbaycan Dəniz, su, aydınlıq
Dilbər Qadın Azərbaycan Gözəl, sevimli
Dinara Qadın Ərəb qiymətli, dəyərli, yeganə
Domrul Kişi Azərbaycan Həyat, övlad, nəsil
Durna Qadın Azərbaycan Köçəri quş

E                                              www.azlink.info

Ad Cins Mənbə Məna
Ejla Qadın Azərbaycan saf, təmiz, nəcib
Eldar Kişi Azərbaycan Hakim, el sahibi
Eldəniz Kişi Azərbaycan Dəniz
Eleonora Qadın Fransız Parıldıyan, Elen adından əmələ gələn
Ellada Qadın Yunan mədəniyyət,tərbiyə
Elmar Kişi Ərəb elin zirvesi
Elmir Kişi İngilis Elmer adından gelib: Nobl (qədim ingilis qızıl sikkə)
Elnarə Qadın Ərəb nar-alov mənasındadır, odlu qız
Elnur Kişi Azərbaycan elin nuru
Elvin Kişi Fars yaradıcı, qurucu
Elvin Qadın İngilis Elfin dostu
Elxan Kişi Azərbaycan El əsgəri, sərkərdə
Elşad Kişi Azərbaycan Hökmdar, sərkərdə
Elşən Kişi Azərbaycan Başçı, rəhbər, hökmdar
Emil Kişi Alman çalışqan
Emilia Qadın Latın Zəhmətkeş, təkəbbürlü
Esmiralda Qadın Yəhudi gozel, cazibedar
Etibar Kişi Ərəb Xoşbəxt, firavan, müvəffəqiyyət
Eynulla Kişi Azərbaycan Allahın gözü
Eyvaz Kişi Azərbaycan Vətənpərvərlik, səadə

Ə                                         www.azlink.info

Ad Cins Mənbə Məna
Əbülfəz Kişi Azərbaycan Fəzalət, hünər sahibi
Əbdül Kişi Ərəb Qul, kölə, itaət
Əbil Kişi Ərəb Yüksəklik atası
Əflatun Kişi Fars Böyük alim, görkəmli filosof
Əfqan Kişi Fars Döyüşçü, igid
Əfrasiyab Kişi Fars Yandırmaq, alışdırmaq
Əfruz Kişi Fars Yandırmaq, alışdırmaq
Əfsun Kişi Fars sehr, cadu
Əhəd Kişi Ərəb Tək, yeganə, şəriksiz
Əhməd Kişi Ərəb Təriflənən, tərifəlayiq
Əjdər Kişi Fars Qüvvə, güc, qüdrət
Ələddin Kişi Ərəb Yüksəklik, ucalıq
Ələmdar Kişi Ərəb Bayraqdar
Əli Kişi Ərəb Qüksək, üstün, nəcib
Əlif Kişi Ərəb Dost, həmdəm
Əmanət Kişi Ərəb Əmanət
Əmin Kişi Azərbaycan Əmin, sakit
Əminə Qadın Ərəb Etibarlı, mömin
Əmir Kişi Ərəb Rəis, başçı, hakim
Əmrah Kişi Ərəb Şənlik, şadlıq, təntənə
Əntiqə Qadın Ərəb Gözəl, əntiqə
Ənvər Kişi Ərəb İşıq, nur
Ərşad Kişi Ərəb Düşüncəli, yetkin
Əsəd Kişi Ərəb Allahın aslanı
Əsgər Kişi Azərbaycan Döyüşçü, əsgər
Əskinaz Qadın Azərbaycan Sərvət, qazanc
Ətir Qadın Ərəb Parfumerya, qoxu, iy, ətir
Əyyub Kişi Ərəb Dözüm, mütilik
Əzim Kişi Ərəb Ləyaqət, şövkət, qüdrət
Əziz Kişi Ərəb Sevimli, əzəmətli

F                                            www.azlink.info

Ad Cins Mənbə Məna
Fərrux Kişi Fars müdrik, cəsarətli
Faiq Kişi Ərəb Üstün, əla, böyük
Fariz Kişi Fars fərz edən
Fateh Kişi Ərəb Fathi adından bir forma: qalib, qalib gəlmək
Fatima Qadın Ərəb Məhəmmədin qızı
Fazil Kişi Ərəb Üstün, ideal, ləyaqətli
Füzuli Kişi Azərbaycan Ədəbə müxalif
Fedya Qadın Russia Allahdan hədiyyə
Fərəc Kişi Ərəb Sevinc, xoşbəxtlik
Fərhad Kişi Ərəb Anlayan, başa düşən
Fərid Kişi Ərəb Nadir, misilsiz, yeganə
Fəxri Kişi Azərbaycan fəxr, məğrurluq
Fidan Qadın Türk pöhrə, budaq
Firdovsi Kişi Ərəb Cənnətə layiq olan
Firəngiz Qadın Fars Yaradan, doğuran
Firidun Kişi Ərəb Yaranmış, yaradılmış
Firuz Kişi Ərəb Qalib gələn
Fizzə Qadın Ərəb Gümüş
Flora Qadın Fars Çiçək, çiçəklənən
Fuad Kişi Ərəb Ürək

G                                               www.azlink.info

Ad Cins Mənbə Məna
Günəş Qadın Türk Səxavət hökmdarı
Gövhər Qadın Ərəb Cəvahirat, həyat bəxş edən
Gülçin Qadın Fars Gül dərən
Güləbətin Qadın Azərbaycan Hamıdan göyçək
Gülər Qadın Azərbaycan Xoşbəxtlik, sevinc
Gülgəz Qadın Azərbaycan Al, qırmızı
Gülnaz Qadın Azərbaycan Çiçək, gül
Gülsüm Kişi Ərəb Girdəsifət, toppuş
Gültəkin Qadın Azərbaycan Təravətli, tər-təmiz
Gülşən Qadın Azərbaycan Çəmənlik, güllük
Günay Qadın Azərbaycan İşıq, nur
Günel Qadın Ərəb səhər küləyi

Ğ                                           www.azlink.info

Ad Cins Mənbə Məna
       

H                                          www.azlink.info

 
Ad Cins Mənbə Məna
Hüsniyyə Qadın Ərəb Gözəllik
Habil Kişi Ərəb Kədər, qəm
Hafiz Kişi Azərbaycan Saxlayan, qoruyan
Haqverdi Kişi Ərəb İnam, haqq
Haşim Kişi Ərəb Sındıran, sınan
Hökümə Qadın Ərəb Mühakimə, hakimiyyət
Hüseyn Kişi Azərbaycan gözəllik,ucaliq,muqəddəslik,
Həbib Kişi Ərəb Sevimli, dost
Həcər Qadın Ərəb İgid, mərd qadın
Həmzə Kişi Ərəb İti, yandırıcı
Həsən Kişi Ərəb Yaxşı
Həzi Kişi Ərəb Ağa, cənab
Hicran Qadın Ərəb Ayrılıq, qoyub getmə
Hidayət Kişi Ərəb Rəhbər, yolgöstərən
Hikmət Kişi Ərəb elmli, bilikli
Humay Qadın Türk Xoşbəxtlik gətirən

X                                               www.azlink.info    

Ad Cins Mənbə Məna
Xalid Kişi Ərəb Ölməz, əbədi
Xalidə Qadın Azərbaycan gozel, qəşəng
Xalıq Kişi Ərəb Yaradan, xəlq edən
Xanım Qadın Azərbaycan Xanım
Xasay Kişi Ərəb İgid, ər, qəhrəman
Xavər Kişi Fars Günəş, şərq
Xeyransa Qadın Ərəb Qadınların yaxşısı
Xədicə Qadın Ərəb Birinci, ilkin
Xəlil Kişi Ərəb Dost, sirdaş
Xəyyam Kişi Ərəb Çadırquran, çadırçı
Xosrov Kişi Azərbaycan Xoş, xeyirxah, xeyirgətirən
Xumar Qadın Ərəb Yaraşıqlı, alagözlü
Xuraman Qadın Fars Ucaboylu, incə, qamətli

I                                             www.azlink.info

Ad Cins Mənbə Məna
Ibad Kişi Ərəb Qul, nökər
Ibrahim Kişi Ərəb Ulu, əcdad
Idris Kişi Ərəb Oxuyan, dərs edən
Ikram Kişi Ərəb Hörmət, ehtiram
Ildırım Kişi Azərbaycan Mubarize, yenilməzlik
Ilkin Kişi Azərbaycan birinci, ilk
Ilqar Kişi Ərəb Vəd, vəfa, əhd, söz vermə
Ilyas Kişi Ərəb İlahi qüvvə
Imran Kişi Ərəb Mədəniyyət, abadlıq, məskunluq
Inqilab Kişi Ərəb Çevriliş, qiyam, dəyişiklik
Insaf Kişi Ərəb Ədalət, mərhəmət
Intizar Qadın Ərəb Gözləmə, həsrət çəkmə
Iqbal Kişi Ərəb yaxşı taleyi olan
Iradə Qadın Ərəb Əzmkarlıq, təmkinlik
Isa Kişi Ərəb Peyğəmbərin adıdır
Isgəndər Kişi Ərəb Havadar, müdrik hökmdar
Ishaq Kişi Ərəb Təbəssüm, gülüş
Ismayıl Kişi Yəhudi Allahın qulu
Ismət Kişi Ərəb Müdafiə, himayə, təəssüb
Izzət Kişi Ərəb Güc, qüdrət, cah-cəlal

İ                                             www.azlink.info

Ad Cins Mənbə Məna
İlahə Qadın Azərbaycan ilahi, varlıq

J

Ad Cins Mənbə Məna
Jalə Qadın Fars Şeh, şəbnəm
Jasmin Qadın Ərəb Gül adı:, Jessamin sözünün arxaik forması, Allahdan hədiyyə

K                                           www.azlink.info

Ad Cins Mənbə Məna
Kamal Kişi Ərəb Kamil, təkamül, mükəmməl
Kamil Kişi Ərəb mükəmməllik
Kamran Kişi Ərəb Arzuya çatmaq
Kazım Kişi Ərəb Hövsələli, dözümlü
Könül Qadın Türk könül, qəlb, ürək
Kövsər Qadın Ərəb Bol, tükənməz
Kübra Qadın Ərəb Aristokrat, böyük, kübar
Kəklik Qadın Azərbaycan Yaraşıqlı, zirək, incə
Kələntər Kişi Fars Rəhbər, böyük, başçı
Kənan Kişi Ərəb Gözəl oğlan
Kərim Kişi Ərəb Səxavətli, alicənab
Kişvər Kişi Fars Dünya, cahan

Q

Ad Cins Mənbə Məna
Qadir Kişi Ərəb qadir,qabiliyətli
Qafar Kişi Fars Əfv edən, bağışlayan
Qalib Kişi Fars Müzəffər, qələbə çalan
Qalina Qadın Yunan sakitlik
Qasım Kişi Fars Qismət, pay
Qədir Kişi Fars Qüdrətli, güclü, qadir
Qərib Kişi Fars Döyüşçü, igid, əsgər
Qətibə Qadın Azərbaycan Əlçatmaz
Qəzalə Qadın Fars Gözəl, ceyran
Qəzənfər Kişi Azərbaycan yuksəkliktə yaşayan
Qiyas Kişi Fars Kömək, imdad
Qulu Kişi Ərəb Mübariz, üsyankar
Qılman Kişi Fars Oğlan, uşaq, övlad

L

Ad Cins Mənbə Məna
Laçın Kişi Azərbaycan Uzaq görən, itigözlü
Lalə Qadın Azərbaycan Gözəl, qəşəng
Lamiyə Qadın Azərbaycan incə və zərif ulduz
Layla Qadın Ərəb Gecə, gecə anadan olmuş, sevgilim
Lütfəli Kişi Ərəb Mərhəmət
Leyla Qadın Ərəb Gecə
Ləman Qadın Ərəb Qaranlıqda işıq
Lətafət Qadın Ərəb İncəlik, xeyirxahlıq
Lətif Kişi Ərəb İncə, zərif
Loğman Kişi Azərbaycan Həkim, igid, qorxmaz

 M

Ad Cins Mənbə Məna
Müzəffər Kişi Ərəb Zəfər, qalibiyyətli
Mətləb Qadın Ərəb Məlum olmıyan, axtarışta olan
Mahir Kişi Azərbaycan usta
Mahrux Qadın Fars Aypara, ay parçası
Mahsun Kişi Ərəb hüzulu
Malik Kişi Ərəb Mülk, mülkiyyət, sahibkar
Manaf Kişi Ərəb Yüksək, uca
Maqsud Kişi Ərəb Niyyət, məqsəd
Maral Qadın Azərbaycan Gözəl, incə
Mariya Qadın Yəhudi Sevimli, şirin
Maxmud Kişi Ərəb Tərifə layıq
Mayıl Kişi Ərəb Aşiq
Mayıs Kişi Ərəb Ümidsiz
Möhsün Kişi Ərəb Comərd, xeyirxah
Mübarək Qadın Ərəb Uğurlu, bərəkətli, xoşbəxt
Mübariz Kişi Azərbaycan Mübarizə aparan
Münəvvər Qadın Ərəb İşıq, nur
Mürən Qadın Türk təmiz, pak
Mürsəl Kişi Ərəb Göndərilən, elçi
Mürşid Kişi Ərəb Rəhbər, bələdçi
Müşviq Kişi Ərəb Məşhur, istedadlı
Mehdi Kişi Ərəb Allahın idarə etdiyi
Mehman Kişi Fars Qonaq, misafir
Mehralı Kişi Yəhudi Mehriban, şən
Mehriban Qadın Ərəb Sədaqətli, xoşxasiyyət, vəfalı, gülərüzlü
Metin Kişi Türk güclü, mətin
Məcid Kişi Ərəb Şanlı, tanınmış, məşhur
Mədəd Kişi Ərəb İmdad, yardım, kömək
Mədinə Qadın Ərəb Müqəddəs, səcdə olunan
Məhbubə Qadın Ərəb Sevimli, əziz, çox yaxın
Məhəmməd Kişi Ərəb ağıllı
Məhərrəm Kişi Ərəb Haram olunmuş, qadağan edilmiş
Məhsəti Qadın Fars Gözəl, böyük, dahi
Məlahət Qadın Ərəb Gözəl, incə, cazibədar
Məlik Kişi Ərəb Hakim, padşah, mülkədar
Məmməd Kişi Ərəb Şanlı, şərəfli, tərif olunan
Mənsur Kişi Ərəb Qalib, çempion
Mərdan Kişi Fars Mərdlik, kişilik
Mərifət Qadın Ərəb Bilik, maarif
Məryəm Qadın Azərbaycan Üstün, bakirə
Mərziyə Qadın Ərəb Məmnun edən, xoşagələn
Məsumə Qadın Ərəb Pak, təmiz, günahsız
Mətanət Qadın Ərəb İgidlik, möhkəmlik
Məşədi Kişi Ərəb Ziyarətgah, məşhəd
Mikayıl Kişi Ərəb Allaha bənzər, allah kimi
Minira Qadın Latın Cavanlar
Mirvari Qadın Fars Mirvari, bəzək daşı
Mirzə Kişi Ərəb Savadlı, oxumuş
Misir Kişi Ərəb Xoşbəxtlik, səadət
Munisə Qadın Ərəb Mehriban, istiqanlı

N

Ad Cins Mənbə Məna
Nabat Kişi Ərəb Yaşıllıq, bitki
Nadim Kişi Fars şah sarayinda sənət işlərinə baxan
Nadir Kişi Ərəb Yaganə, tək
Nahid Kişi Ərəb Gənc, yetişmiş
Naib Kişi Ərəb Köməkçi
Namiq Kişi Ərəb Qəşəng yazmaq, yazar
Narmin Qadın Fars Yumşaq, incə, zərif
Natalya Qadın Latın Mövlud günündə doğulmuş
Natəvan Qadın Fars Bacarıqsız, taqətsiz
Natiq Kişi Azərbaycan nitq söyləyən, danışan
Nazim Kişi Ərəb Şair, nəzmə çəkən
Nazlı Qadın Ərəb Gözəl, incə
Nazpəri Qadın Azərbaycan nazlı pəri, gözəl
Nağı Kişi Ərəb Saf, pak, təmiz
Nübar Kişi Fars Məhsul, bar
Nüsrət Kişi Ərəb Kömək
Nüşabə Qadın Fars Ağıll və gözəl qadın
Neman Kişi Ərəb Xoşbəxtlik, səadət
Nemət Kişi Azərbaycan ruzi ,bərəkət.
Nəbi Kişi Ərəb Xəbər verən
Nərgiz Qadın Yunan Gözəl, qürurlu
Nəriman Kişi Fars İgid, cəsur, qəhrəman
Nəsib Kişi Ərəb Qismət, pay, bəxt
Nəsimi Kişi Fars nəsim, yel, meh
Nəsir Kişi Ərəb Müdafiəçi, köməkçi
Nəsrin Qadın Fars Dağ çiçəyi
Nəzrin Qadın Türk su zanbağı,tənha çiçək
Nicat Kişi Azərbaycan Arzu, murad
Nigar Qadın Fars Gözəl, yaraşıqlı, sədaqətli
Niyaz Kişi Fars Ehtiyac, xahiş, arzuolunan
Nizami Kişi Ərəb Nizam, intizam
Novruz Kişi Fars Təzə gün, yeni il
Nuray Qadın Azərbaycan İşıq
Nuridə Qadın Azərbaycan Gözümün işığı
Nurlan Kişi Ərəb Nur, işıq

O

Ad Cins Mənbə Məna
Oksana Qadın Russia Allah təfdən bəyənilmiş
Omar Kişi Ərəb Uzun ömülrlü
Oqtay Kişi Ərəb Nəsildaş, eloğlu
Orman Kişi Türk Meşə
Orxan Kişi Azərbaycan Sərkərdə, başçı
Oğuz Kişi Azərbaycan Böyük, davamlı, artan n

Ö

Ad Cins Mənbə Məna
Özbək Kişi Azərbaycan İgid, qəhrəman, mərd

P

Ad Cins Mənbə Məna
Pakizə Qadın Fars Təmiz, pak
Paşa Kişi Fars Padşah
pervin Qadın Fars 7 qardas ulduzdan en balacasi
Pənah Kişi Fars Arxa, dayaq, havadar
Pəri Qadın Azərbaycan Gözəl, füsunkar
Pərvanə Qadın Fars Vəfalı, sədaqətli
Pərvin Kişi Fars ulduz
Pərviz Kişi Fars Müzəffər, qələbə gətirən
Pınar Qadın Türk Çeşmə, bulaq

 R

Ad Cins Mənbə Məna
Rafat Kişi Ərəb ağıllı, dərrakəli
Rafiq Kişi Ərəb Yoldaş, dost, xoşxasiyyət
Rahim Kişi Ərəb Rəhm olunmuş insan
Raisa Qadın Ərəb Ailəli qadın
Ramazan Kişi Ərəb Ramazan
Ramil Kişi Fars Rəml edən, uzaqgörən, hər şeyi qabaqcadan düşünən
Ramin Kişi Ərəb Uşaq, övlad, oğul
Ramiz Kişi Ərəb Rəmz edən, dəlalət edən
Rana Qadın Ərəb xoş ətirli,gözəl bir gül
Raqib Kişi Ərəb Arzulayan, rəğbət bəsləyən
Rasim Kişi Ərəb Rəssam, rəsmiyyət
Rauf Kişi Ərəb Ürəyiyumşaq, mehriban
Raul Kişi Fransız Ralf adından, canavarın məsləhətçisi
Raziyə Qadın Fars Ağıllı, ismətli, gözəl
Rövşən Kişi Fars İşıqlı, nurlu, aydın
Rüfət Kişi Ərəb Yüksək, uca, tanınmış
Rüstəm Kişi Ərəb Enlikürək, boylu-buxunlu
Rebiyye Kişi Fars rebe yaxin olan
Renata Qadın Latın İntibah
Rəfail Kişi Azərbaycan Allah, ilahi
Rəhilə Qadın Fars Allahın sevimlisi
Rəhim Kişi Ərəb Rəhmedən
Rəhman Kişi Ərəb Rəhmdil, şəfgətli
Rəmzi Kişi Azərbaycan rəmz,simvol
Rəna Qadın Ərəb Yaraşıqlı, incə, gözəl
Rəsul Kişi Fars Elçi, nümayəndə, səfir
Rəşad Kişi Ərəb Ağıllı, dərrakəli
Rəşid Kişi Ərəb İgid, qəhrəman
Rizvan Kişi Ərəb Razılıq
Roza Qadın Macar Zanbağ və ya qızıl gül
Rufina Qadın Yunan tünd sarı saçlı
Rumiyyə Qadın Ərəb Gözəl, incə qız
Ruslan Kişi Türk Şir
Rza Kişi Ərəb Məmnuniyyət, razılıq

S

Ad Cins Mənbə Məna
Sabina Qadın Latın Qədim Italiya mədəniyyətinin nəticəsidir, Sabin tayfası
Sabir Kişi Ərəb Səbirli, dözümlü, dəyanətli
Sabit Kişi Ərəb Möhkəm, igid, etibarlı
Sadiq Kişi Azərbaycan Doğruluq, səmimiyyət
Sahib Kişi Ərəb həmdəm, yoldaş
Salam Kişi Ərəb Sülh, salamatlıq
Salatın Qadın Ərəb Sultan, səcdə olunan
Saleh Kişi Ərəb Yaxşılıq, xeyirxahlıq
Samir Kişi Ərəb Həmsöhbət
Samur Kişi Ərəb Birlik, güc
Sara Qadın Ərəb Xanım
Sarvan Kişi Fars Başçı, lider
Sücəddin Kişi Azərbaycan patriot, dostluq, yaxşılıq
Süleyman Kişi Ərəb Əmin, mühafizə olunmuş
Sürəyya Qadın Ərəb Parlaq, incə
Sürmə Qadın Fars Sürmə
Seda Qadın Erməni Meşə səsləri
Sevda Qadın Fars Məhəbbət, eşq, sevgi
Sevil Qadın Azərbaycan Qoy məni sevsinlər
Sevinc Qadın Azərbaycan Sevinc, məhəbbət
Seyfəl Kişi Ərəb Qılınc
Seymur Kişi Ərəb Xeyirxahlıq, nicat
Səbnur Qadın Fars gecə nuru
Sədaqət Qadın Ərəb Vəfa, etibar
Səfiyyə Qadın Ərəb Səmimi, seçilmiş dost
Səfurə Qadın Fars Zərif, yaraşıqlı, incə
Səhhət Kişi Ərəb Dürüstlük, doğruluq
Səid Kişi Ərəb Ağa, başçı
Səkinə Qadın Ərəb Sakitlik, dinclik
Səlim Kişi Ərəb Sağlam, salamat
Səmayə Qadın Ərəb Uca, yüksək
Səməd Kişi Ərəb Dəyişməz, əbədi, möhkəm
Səməndər Kişi Yunan Əfsanəvi quş
Sənan Kişi Ərəb Aşiq, məcnun, vurğun
Sənubər Qadın Ərəb Ucaboylu, düzqamətli
Sərvinaz Qadın Ərəb İncə, sehrli,yaraşıqlı
Sərxan Kişi Fars Xanəndə, oxuyan
Səttar Kişi Ərəb Bağışlayan
Səyavuş Kişi Fars Atlı
Səyyarə Qadın Ərəb Hərəkət, gəzinti
Sima Qadın Ərəb Bəniz, üz, çöhrə
Simuzər Qadın Fars Xəzinə, qızıl
Solmaz Qadın Azərbaycan Gül, çiçək
Sona Qadın Azərbaycan Gözəl
Suad Qadın Ərəb xöşbəxtlik, səadət
Suat Kişi Azərbaycan yaxşılıq, xeyirxahlıq
Subhan Kişi Ərəb Allahın adıdır
Suğra Qadın Ərəb Böyük, uca
Sveta Qadın Russia İşıq saçan

Ş

Ad Cins Mənbə Məna
Şaban Kişi Ərəb Dərə, dağ yolu
Şahbaz Kişi Fars Üstün, birinci
Şahin Kişi Türk yırtıcı quş
Şahmar Kişi Fars İlan
Şahvələd Kişi Ərəb Övlad, uşaq
Şaiq Kişi Ərəb Həvəsli, ilhamlı, şövqlü
Şamama Qadın Ərəb Ətirli
Şamil Kişi Ərəb Universal, geniş əhatəli
Şümşad Kişi Russia Ucaboylu, şaxqamətli
Şəfəq Qadın Ərəb Günəş, nur, işıq
Şəfi Kişi Ərəb Şəfa verən, sağaldan
Şəkər Qadın Fars şirin, mülayim
Şəms Qadın Ərəb günəş
Şəmsi Kişi Ərəb Günəş
Şubay Kişi Türk Əsgər, döyüşçü

T

Ad Cins Mənbə Məna
Tahir Kişi Ərəb Təmiz, günahsız
Taleh Kişi Fars İnsan taleyi
Talıb Kişi Ərəb Tələb edən, axtaran, tələb
Tamam Qadın Ərəb Gözəllik
Tamara Qadın Russia Gözəl qız
Tamerlan Kişi Fars igid,casur
Tamilla Qadın Fransız İsmətli, gözəl
Tapdıq Kişi Azərbaycan ilkin, tapılmış
Tapdıq Kişi Azərbaycan Tapıntı, əlçatmaz
Tariyel Kişi Ərəb İgid, cəngavər
Tağı Kişi Ərəb Dindar, mömin
Tükəzban Qadın Ərəb Xanım, qadın
Teymur Kişi Azərbaycan Qüdrətli, müzəffər
Teyyub Kişi Ərəb Xoş, ürəyəyatan
Təbrik Kişi Ərəb Təbrik, bərəkət
Təbriz Kişi Azərbaycan İnam
Təhmasib Kişi Ərəb Sağlam, güclü
Tələt Kişi Ərəb Görkəm, zahir, sifət
Təranə Qadın Fars Musiqi, melodiya
Tərxan Kişi Azərbaycan Hakim, başçı
Təvəkkül Kişi Ərəb Güman, təvəkkül
Tofiq Kişi Ərəb Uğur, xoşbəxtlik
Tokay Kişi Türk Zəngin, igid
Tomris Qadın Azərbaycan Həyat verən, nəsil artıran
Toğrul Kişi Azərbaycan Qüdrətli, şahin
Tuncay Kişi Türk Ucaboy, hündür
Turab Kişi Ərəb Torpaq
Tural Kişi Azərbaycan Yaşamaq, mövcud olmaq
Turan Kişi Ərəb Gözəl, incə
Tutu Qadın Azərbaycan Gözəl, zərif, incə

U

Ad Cins Mənbə Məna
Ucal Kişi Azərbaycan Ucalmaq, yüksəlmək
Ulvi Kişi Azərbaycan saf,emiz
Umnisə Qadın Ərəb Xanım
Umud Kişi Fars İstək, arzu
Uğur Kişi Azərbaycan Müvəffəqiyyət, uğur

Ü

Ülkər Qadın Ərəb Bəxt ulduzu
Üzeyir Kişi Ərəb Nadir, qiymətli, əziz

V

Ad Cins Mənbə Məna
Vahab Kişi Fars Bəxş edən, pay verən, səxavətli
Vahid Kişi Fars Yeganə, tək, tənha
Valeh Kişi Fars Alışan, yanan, valeh olma
Valid Kişi Fars Valideyn
Vaqif Kişi Fars Bilikli, dərin məlumatlı
Vasif Kişi Fars Tərifləyən, vəsf edən
Vüqar Kişi Fars Qürur, itaətkar
Vüsal Kişi Azərbaycan murada çatmag,vəfalı
Vüsalə Qadın Azərbaycan sevgi, məhəbbət, səadət
Vera Qadın Russia Inam, etibarlıq
Vəfa Qadın Fars Sədaqət, etibar, inam
Vəli Kişi Fars Yaxın dost
Vəsilə Qadın Fars Ayrılmaz, qovuşmuş
Vidadi Kişi Fars Məhəbbət, rəğbət
Vurğun Kişi Azərbaycan Allaha, peyğəmbərə vurğun olmaq

Y

Ad Cins Mənbə Məna
Yadigar Qadın Fars Yada salan, xatırlayan
Yalçın Kişi Azərbaycan İgid, üsyançı
Yaqub Kişi Ərəb Vəfalı ata
Yasəmən Qadın Yunan Göz oxşayan, xoş ətirli
Yasin Kişi Azərbaycan birincilik
Yavər Kişi Azərbaycan Köməkçi
Yavuz Kişi Azərbaycan Qorxunc, zəhmli, dəhşətli
Yaxiya Kişi Ərəb Tabrı vergisi, keşiş adı
Yaşar Kişi Azərbaycan Yaşamaq, mövcud olmaq
Yüksəl Kişi Türk Yüksəlmək
Yeganə Qadın Fars Tək, səmimi
Yəmən Kişi Ərəb Xoşbəxtlik, səadət
Yunus Kişi Ərəb Göyərçin
Yusif Kişi Ərəb Artım, gəlir

Z

Ad Cins Mənbə Məna
Zümrüd Qadın Azərbaycan dəyərli, qiymətli
Zərifə Qadın Ərəb Zərif, incə hərəkət etmək
Zahir Kişi Ərəb Parlaq
Zakir Kişi Ərəb Yada salan, zikr edən
Zaman Kişi Ərəb Vaxt, dövran, çağ
Zamiq Kişi Fars etibarlı, məntiqli
Zarina Qadın Ərəb qızılı
Zübeydə Qadın Ərəb Çiçək, gül
Züleyxa Qadın Ərəb Su pərisi
Zülfüqar Kişi Ərəb Qılınc
Zeynəb Qadın Ərəb Gözəl, yaraşıqlı
Zəfər Kişi Ərəb Qalib
Zəhra Qadın Ərəb Parlaq, çiçək
Zəkəriyyə Kişi Ərəb Agıllı, düşüncəli
Zəki Kişi Ərəb Ağıllı, bacarıqlı, qavrayan
Zəkiyyə Qadın Ərəb alicenab, gözəl, cazibədar, ağıllı
Zəminə Qadın Ərəb Zəmanət, təminat
Zərifə Qadın Ərəb İncə, yumşaq
Zərqələm Kişi Fars Qiymətli, dəyərli
Ziba Qadın Ərəb gözəl
Ziba Qadın İran Fars dilində "gözəllik" mənasını daşıyır
Zirba Qadın Fars uca, hundur
Zivər Qadın Fars Bəzək, daş-qaş
Ziya Kişi Ərəb İşıq, nur
Ziyad Kişi Ərəb Üstün, artıq